OK
Oter

شرکت سفره سپیدان

با نام تجاری اوتر

خیریه اوتر

لطفا جهت عضویت در خیریه اوتر فرم مربوطه تماس با ما را تکمیل فرمائید تا اولین کارشناس خیریه با شما تماس حاصل نماید

منت خدای را که توفیق خدمت بی منت به بندگانش را نصیب ما کرد و عنایت نمود تا از آنچه که به ما اعطا نموده بخشی از آن را برای ادای این عبادت بزرگ فرو نگذاریم ، بی شک حمایت از اقشار آسیب پإیر جامعه و مشارکت در کار خیر در سنت ها آداب قومی و اعتقادات دینی و مذهبی ما ایرانیان ریشه دارد ، پنجره حمایتی اوتر با هدف اشاعه فرهنگ زیبای نیکوکاری و عنایت پروردگار ، حمایت و مشارکت نیکوکاران تشکیل گردیده است ، ما تلاش میکنیم در بهبود وضعیت زندگی و بالا بردن سطح معیشت اقشار آسیب پذیر پیشتاز باشیم ، آرزومندیم با استعانت از الطاف الهی ، خدمتگذاری شایسته در جامعه برای کودکان کار ، بی سرپرست و سرطانی باشیم .